CoCOS project - Mar 29, 2017

Samen met Arteveldehogeschool dienden we vandaag een Erasmus+ project in, genaamd CoCOS.

Het CoCOS project stelt een opvolger van het COCOON project voor op Europees niveau. Deze Erasmus+ beurs - een Europese beurs voor het dissemineren van onderwijsinnovatie - zou ons toelaten om webslides op een breder schaal uit te testen en educatief materiaal te ontwerpen rond het co-creëren van cursussen met input van studenten, docenten en het werkveld.

De projecttekst voor het CoCOS project kan je hier nalezen.

Onderwijsdag Artevelde: co-creatie - Mar 27, 2017

De jaarlijkse onderwijsdag aan Arteveldehogeschool (lid van de Associatie UGent) staat dit jaar in het teken van co-creatie. Een ideale gelegenheid om het idee en de technologie van webslides te gaan voorstellen bij onze collega’s aan de hogeschool.

Clio, Ruben en Rein geven opnieuw een praatje in een flipped classroom formaat met een preview ter voorbereiding van de sessie en een interactieve set webslides tijdens de onderwijsdag.

Jo Tondeur vulde de sessie aan met zijn ervaringen uit het co-creatie en co-teaching experiment aan de VUB. Hij deed deze presentatie met de webslides van slides.com en deze kan je hier bekijken.

Bedankt voor de waardevolle Artvelde-input tijdens de sessie!

Lessen webdevelopment 2017 met webslides - Feb 16, 2017

De lessen internettechnologie van vorig jaar zijn dit jaar herdoopt tot de cursus webdevelopment. Dit is de tweede jaargang van de webslides lessen van Ruben en ook nu worden aanpassingen aangebracht door de studenten.

Dit jaar wordt de lessenreeks bovendien uitgebreid met een stukje flipped classroom: een hackathon op 27 februari.

Velov congres - Feb 7, 2017

Op het congres van de Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV 2017) mochten Clio en Esther, met assistentie van Rein en Florian, de webslides en onze eerste ervaringen voorstellen aan een groep geïnteresseerde lerarenopleiders en docenten.

Net als bij het Broodje Martinnovatie kregen de geïnteresseerde docenten op voorhand een preview van de presentatie doorgestuurd met daarin een demo om webslides te maken met slides.com.

In een flipped classroom formaat bevroegen we de interesses van de docenten en ontworpen op basis van die input de webslides voor de presentatie. Er was vooral interesse in de mogelijkheid om webtools te embedden om de interactie tijdens de les te bevorderen. Daarom voegden we een reeks tools in zoals embedde filmpjes, 3D animaties, interactieve grafieken en discussietools. We besteden ook extra aandacht aan de toepassing van webslides in een flipped classroom setting.

Achteraf stelde Jo Tondeur ook nog de resultaten van zijn co-creatie en co-teaching experiment aan de VUB voor in deze poster.

Bedankt voor de interessante dialoog tijdens de sessie!

Welkom Rein en Florian - Feb 1, 2017

Vandaag vervoegen Rein en Florian het Open Webslides team.

Rein zal in het kader van de Innoversity Challenge als lead front-end developer aan de slag gaan. Met zijn ervaring in zowel voor de klas staan en programmeren heeft hij het ideale profiel om een brug te slaan tussen het educatieve en technologische luik van het project. Florian zal Rein aanvullen als back-end developer in het kader van het COCOON project. Gezien Florian zelf nog student is, brengt hij het perspectief van het belagrijkste doelpubliek, de studenten, binnen in de ontwikkeling.

We kijken er enorm naar uit om met Rein en Florian samen te werken. Welkom bij het team!

Broodje Martinnovatie - Nov 10, 2016

Op vraag van onderwijsinnovatoren Pieter De Clercq en Sandra Vangestel, stelden Ruben en Esther op donderdag 10 november het idee en de implimentatie van webslides voor op een Broodje Martinnovatie aan de faculteit Wetenschappen van de UGent.

De geïnteresseerde docenten kregen op voorhand een preview van de presentatie doorgestuurd met daarin een demo om webslides te maken met slides.com en een demo om webslides te maken via het GitHub template van Ruben.

In een flipped classroom formaat bevroegen we de interesses van de docenten en ontworpen op basis van die input de webslides voor de presentatie. We merkten dat docenten geïnteresseerd waren in de verhoogde interactiemogelijkheden tijdens de les enerzijds en de co-creatie van lesmateriaal met studenten anderzijds.

Bedankt voor de interessante feedback tijdens de sessie!

Innoversity Challenge meetup Oktober - Oct 21, 2016

Op vrijdag 21 oktober stelden Clio, Raphael en Esther het Open Webslides project nog eens voor op de eerste bijeenkomst van de Innoversity Challenge van academiejaar 2016-2017 in het Pand.

Het plan bleef grotendeels ongewijzigd, maar dit keer in een nieuw kleedje dankzij deze webslides in de nieuwe UGent huisstijl.

Overleg assistenten bio-ingenieurswetenschappen - Jul 6, 2016

Op 6 juli was COCOON/Open Webslides vertegenwoordigd op de brainstorm sessie van de assistenten bij de bio-ingenieurswetenschappen. Op deze sessie werden het gebruik van The Jupyter Notebook geëvalueerd en de plannen voor volgend jaar besproken. Wij waren erbij om onze input te geven.

Jupyter Notebook biedt de mogelijkheid om code (zoals MATLAB, R, Python etc) te embedden in een online cursustekst en zelfs in een eigen soort webslides. Zeker de moeite om een te bekijken.

The Social Teacher - May 16, 2016

Op vrijdag 20 mei gaat het Leercafé ‘De Social Teacher’ door n.a.v. de publicatie van het gelijknamige boek (Acco, 2016).

De voorstelling van het boek wordt omkaderd met twee keynotes, waarvan één door Jo Tondeur over “The Social Teacher: recepten om samen onderwijs te ontwerpen in een digitale wereld”. De presentatie wordt een experiment in het gebruik van sociale educatietools en co-teaching, ondersteund met open webslides hier u hier kunt vinden.

Het event gaat door in de Zebrastaat (Gent) tussen 9u00 en 12u00. Meer info vindt u op www.leercafe.be.

Iedereen welkom!

A.R.T. seminarie in KUMU Art museum, Tallinn - May 12, 2016

Naar aanleiding van het bezoek van Vlaams minister-president Geert Bourgeois aan de Baltisch staten wordt op 12 mei een multidisciplinair seminarie over reproductieve geneeskunde georganiseerd in de hoofdstad van Estland, Tallinn. De UGent, de Universiteit van Tartu en de Biowetenschappen Universiteit van Estland (Eesti Maaülikool, EMÜ) presenteren er hun baanbrekende projecten in het veld van “Assisted Reproduction Technology” (A.R.T.).

De recente evoluties in A.R.T. voor mens en dier gaan hand in hand met het doorbreken van taboes rond reproductieve geneeskunde. Wetenschap en samenleving worden hierbij uitgedaagd om met elkaar in dialoog te gaan over de ethische, economische en persoonlijke implicaties van de recente technologische ontwikkelingen.

Om die dialoog tussen wetenschap en samenleving aan te gaan, brengen we wetenschappers, ethici, beleidsmakers en geïnteresseerde burgers samen in het KUnstiMUuseum (KUMU) van Tallinn. Topexperten en specialisten in menselijke en dierlijke reproductie zullen er hun toekomstvisie op ART geven en in debat gaan over de sociale en ethische implicaties.

Omdat het seminarie beoogt een breed publiek te bereiken, nodigde organisator en UGent professor emeritus Christian Burvenich ons uit om het seminarie te hosten met open webslides. Via de open webslides zullen we enerzijds de presentaties van de sprekers naar een breed publiek publiceren. Bovendien verzamelen we doorheen de dag de opinies en vragen van het publiek. Deze vormen de basis van het publiek debat aan het einde van het seminarie.

Voor meer informatie over het seminarie kunt u terecht op de website van het seminarie.

Tot op 12 mei in Tallinn!

©KUMU website, foto Kaaido Haagen

Gastles ICT in de lerarenopleiding - May 4, 2016

Op woensdag 4 mei gaf Jo Tondeur een gastles over ‘ICT in de lerarenopleiding’ aan de UGent. Met webslides uiteraard en die kan je hier vinden.

Het werd een experiment in het gebruik van webslides met een grote focus op interactie tijdens de les. Het interactieve deel van de les werd geleid door Clio Janssens en zo werd de les bovendien ook een co-teaching experiment. Door het samen voorbereiden van de les en de interactie met de studenten werd het een boeiende les waar we heel wat uit opstaken.

Dit experiment bevestigt nog eens dat open webslides niet enkel nieuwe mogelijkheden bieden op technisch vlak, maar evenzeer op onderwijskundig vlak. Voor herhaling vatbaar!

©UGent, foto Clio Janssens

Overleg met studenten geneeskunde - Apr 14, 2016

Op donderdag 14 april gingen we in dialoog met de studentenvertegenwoordigers van de geneeskunde. Het werd een hands-on sessie waarin de studenten zelf webslides maakten met slides.com, hun mening gaven via Mentimeter, sociale annotaties verkenden via Perusall en de mogelijkheden van co-creatie leerden kennen via GitHub.

De webslides voor het overleg me de input van de studentenvertegenwoordigers kan je hier vinden.

Innoversity Challenge meetup - Apr 12, 2016

Op 12 april kwamen de deelnemers van de Innoversity Challenge samen voor een meetup om de ideeën op het forum van de challenge te bespreken. We hebben heel interessante ervaringen kunnen delen over flipped classroom en blended learning, input die we zeker meenemen in het vervolg van het project.

Nog eens hartelijk bedankt aan de UGent voor de prijzen en het etentje!

©UGent, foto Hilde Christiaens
©UGent, foto links Hilde Christiaens, foto rechts Ruben Verborgh

Flanders Today artikel - Mar 28, 2016

De winnende teams van de Innoversity Challenge stellen zich vandaag voor in een Flanders today artikel. Ruben neemt het woord voor Open Webslides.

UGent studiedag onderwijs - Mar 17, 2016

Op donderdag 17 maart mocht ons team de open webslides gaan voorstellen aan het bredere UGent publiek op de UGent studiedag voor onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg in het Pand. Gezien Ruben op dat moment les gaf met open webslides en onze masterproefstudent Bram een practicum had, werd ons team vervoegd door Clio Janssens en Jo Tondeur.

©UGent, foto Hilde Christiaens

De webslides van de presentatie kan je hier herbekijken.

Open Webslides wint Innoversity Challenge - Mar 3, 2016

We hebben de UGent kunnen overtuigen van onze visie op de toekomst van onderwijs: die is open en speelt zich af op het web. Open Webslides wint daarmee de Innoversity Challenge en het verhaal gaat door!

Finale pitch op het rectoraat - Mar 3, 2016

Nagelbijtend zitten we in de inkomhal van het rectoraat te wachten voor de finale pitch. We mogen de presentaties als laatste groep afsluiten en de sfeer bij de jury is gemoedelijk. Raphaël bijt de spits af en Ruben, Myrtle, Bram en Esther zetten de presentatie verder.

Rector Anne De Paepe vraagt achteraf naar de interesse bij studenten en docenten. Dat zit alvast snor. De studenten die bij Ruben les volgen met open webslides blijven suggesties doen waar wij als docenten nooit aan zouden denken. En ook vanuit verschillende faculteiten werden we al door professoren gecontacteerd om pilootprojecten op te zetten. Nog een laatste groepsfoto en dan samen met de andere teams in spanning afwachten wat het verdict van de jury wordt.

©UGent, foto Hilde Christiaens

In conversatie met Peter Hinssen - Feb 28, 2016

Nog enkele dagen te gaan voor de finale Innoversity Challenge pitch op het rectoraat. Tijd om onze open webslides visie nog eens scherp te stellen. Dus springen Raphaël en Esther in de auto en gaan langs bij Peter Hinssen, thought leader rond de impact van technologie.

Peter kadert de mogelijkheden van open webslides in zijn visie op het belang van netwerken als motor van innovatie: “Ik ben superfan van open webslides, een briljante manier om de kracht van co-creatie en netwerken naar het onderwijs te brengen.”

Bekijk het volledige interview hier:

Coaching tweedaagse - Feb 13, 2016

Met de 10 finalisten van de Innoversity Challenge komen we terug samen in het Pand om ons voorstel concreet uit te werken. Welke docenten nemen we als open-webslide-pioniers op in ons team? Hoe ondersteunen we hen in de technische en onderwijskundige vormgeving van hun webslides?

Ruben, Esther, Bram, Myrtle en Raphaël pitchen het voorstel aan de jury met kritische UGent experts, met webslides uiteraard.

Eerste les met Open Webslides - Feb 11, 2016

Hoe kan je beter de les internettechnologie geven dan met open webslides? Ruben voegt de daad bij het woord en geeft vandaag voor het eerst les met open webslides. Resultaat: twee minuten na de les komt de eerste correctie van een student al binnen. We zijn vertrokken!

COCOON project - Jan 8, 2016

Vandaag kregen we bericht dat ons UGent onderwijsinnovatieproject COCOON goedgekeurd is.

In dit project worden webtools uitgetest om de communicatie met studenten te faciliteren (bv. via Perusall) en co-creatie van cursusmateriaal te vereenvoudigen (bv. met webslides). Op deze manier wordt onze webslides meteen opgenomen in een breder educatief onderzoek.

De project tekst voor het COCOON project kan je hier nalezen.

Op naar de laatste ronde - Dec 22, 2015

Ons idee voor open webslides gaat door naar de laatste ronde van de Innoversity Challenge!

Voor de 10 geselecteerde teams is de volgende stap een 2-daagse coaching op vrijdag 12 februari en zaterdag 13 februari. Op 3 maart vindt de final pitch plaats: dan stellen we ons idee voor aan de jury op het Rectoraat.

Eerste coaching-dag - Dec 14, 2015

Vandaag was de eerste van twee coaching-dagen van de Innoversity Challenge. Ruben, Esther en Bram stelden het idee rond open webslides voor aan de jury. Uiteraard presenteerden we ons idee aan de hand van webslides.

©UGent, foto Hilde Christiaens

Op de twee coaching-dagen kwamen 20 verschillende ideeën aan bod.

Binnen enkele dagen weten we of ons idee bij de 10 is die doorgaan naar de volgende ronde!

Geselecteerd voor de Innoversity Challenge - Nov 30, 2015

Zonet kregen we een mailtje dat ons idee voor open webslides geselecteerd werd voor de Innoversity Challenge. Uit de meer dan 500 inzendingen gaan 20 ideeën door naar de volgende ronde.

Op maandag 14 december mogen we deelnemen aan een coaching-dag, waar we ons concept verder zullen uitwerken en verfijnen. Aan het eind van de dag pitchen we het idee dan voor een jury, die 10 teams selecteert uit de 20 voor de laatste ronde.